środa, 15 lutego 2012


Balon Ti - Ku


Seria: Instrukcja Obsługi Człowieka

Warto zapoznać się z wartościową, skuteczną i prostą metodą wprowadzania we własnym wnętrzu równowagi przy pomocy oddechów.  Całość jest udostępniona przez wydawnictwo maya. Zrobiłam skrót poszczególnych powłok kierując się uwagami zamieszczonymi w książce pani Hanny Kotwickiej.
Decyzję o udostępnieniu tej metody podjęłam po dzisiejszej lekturze http://www.maya.net.pl/  i słowach zachęty:
W „Medytacji Bolontiku” – wystarczy oczyszczać pierwsze siedem pierścieni (zajmuje to kilka minut a czyni niemal cuda). Szczegóły w książce H.K. „2012. Początek końca czy radość początku”, PULSAR.


Dziewięć powłok Balonu Ti - Ku


Pierwsza powłoka

Jest to poziom świadomości. Gromadzi dane z codziennego życia, na przykład informacje dotyczące szkodliwych powiązań, ciężkich związków, fałszywych oczekiwań, niesprawiedliwości, dysharmonii.
Uzdrowienie pierwszej powłoki polega na zniwelowaniu konfliktów i napięć w dniu powszednim, z rodzicami, dziećmi, osobami, z którymi się spotykamy.


Ćwiczenie :
wraz z silnym wydechem ustami należy wyrzucać z siebie wrogość, nienawiść, żal, poczucie winy .... a potem łagodnie wdychać bezgraniczną boską miłość, przebaczenie i oczyszczenie sytuacji życiowej.


Druga powłoka

Jest to poziom podświadomości albo nieświadomości albo nieświadomej pamięci z czasu poczęcia, doznań w łonie matki, narodzin i pierwszych siedmiu lat dzieciństwa, które ukształtowały nasz charakter poprzez związek z rodzicami.

Ćwiczenie :
wraz z silnym wydechem ustami należy wyrzucić z siebie bolesne wspomnienia, traumy i wszystkie szkodliwe programy z dzieciństwa, a potem łagodnie wdychać przebaczenie, boską miłość i dogłębne uzdrowienie.

Trzecia powłoka

Jest to poziom świadomości, podświadomości i nieświadomości mający związek z pamięcią przodków, dziadków, pradziadków, tradycji rodzinno - kulturowych, które mają specyficzny wpływ na nasze dzisiejsze przekonania, poglądy, zachowanie.

Ćwiczenie :
Wraz z silnym wydechem ustami należy wyrzucić z siebie wszystkie ograniczenia i wzorce narzucone kulturowo, kompleksy odziedziczone po przodkach, przymusy i zobowiązania rodzinne, a potem wdychając łagodnie boską miłość poczuć jak wpływają w nas i osoby z naszej linii genetycznej nowe jakości życia.

Czwarta powłoka

Jest to poziom nieświadomości, głębszych wspomnień, negatywnych wrażeń, związany z drogą duszy, która w procesie reinkarnacji przechodziła przez różne czasy, nauki i doświadczenia, od jednego fizycznego życia do drugiego. Dusza błądząc stwarzała blokady, wywoływała konflikty, pozostawiała negatywne wzorce, które powracały przy każdej inkarnacji, potęgowały duchowe ograniczenia i ... nierozwiązane ... wciąż blokują jej dalszy rozwój.

Ćwiczenie :
Wraz z silnym wydechem ustami należy wyrzucić z siebie cały ból i cierpienie z minionych inkarnacji, wszystkie struktury i formacje mentalne, które uwięziły naszą istotę i przyczyniły się do bolesnych przeżyć, tragedii, zrządzeń losu. 
A potem, wdychając łagodnie czystą wibrację ducha i boskie Światło, poczuć jak rozpuszcza ono blokady w naszym wnętrzu, wypełnia każdą komórkę ciała, uwalnia od bólu, lęku przed śmiercią i iluzji życiowych.

Piąta powłoka

Jest to poziom kolektywnej pamięci, powiązany z naszą najgłębszą nieświadomą częścią, z biblijną mitologią - historią wygnania Adama i Ewy z raju, poczuciem braku ziemskich korzeni, doświadczaniem fizycznego ciała jako więzienia dla ducha.
Ćwiczenie:
Wraz z silnym wydechem ustami należy wyrzucić z siebie pra wspomnień grzechu pierworodnego, które nieświadomie wszyscy w sobie nosimy, cierpienie, poczucie przebywania we wrogim świecie, wyobcowania, oddzielania, braku zrozumienia. Potem łagodnie wdychać wszechmiłość, błogość, poczucie pełnego bezpieczeństwa.

Szósta powłoka

Jest to zapis naszego gwiezdnego pochodzenia. Jako Świetlane Istoty przyszliśmy na Ziemię z własnej woli, by wypełnić Plan Stworzenia raju światła, żywego piękna, boskiej harmonii w świecie trójwymiarowej materii.
Siły temu przeciwne, tak zwane istoty Hierarchii Ciemności, gdy spostrzegły planetę pełną Świetlanych Istot, poczuły nieopisaną żądzę zawładnięcia ich światłem i wolą. Zaczęły wysyłać zwodnicze myśli, by przejąć nad nimi kontrolę. Na przestrzeni dziejów zapomnieliśmy o pierwotnej misji, zatopiliśmy się we śnie, iluzji zarozumiałości i lęku, która przyćmiła naszą pierwotną siłę stwórczą. Zamiast raju Światła, stworzyliśmy świat bólu, cierpienia, braków.

Ćwiczenie :
Wraz z silnym wydechem ustami należy wyrzucić z siebie - za całą ludzkość - wszystkie ograniczenia, braki, strach, pokusy, szkodliwe nawyki, choroby oraz przeprosić Matkę za nasze kolektywne zbłądzenie. Potem łagodnie wdychając uniwersalną boską energię, poczuć jak uniwersalna mądrość przenikania umysłu ludzi i jak powraca świetlany porządek do światła.

Siódma powłoka

Jest to poziom głębszej pamięci, zapis wspomnień z czasów pierwszego nieskazitelnego piękna Matki Ziemi. Uzdrowienie tej powłoki, to oczyszczenie Ziemi od materialnego smogu wywołanego przez nasze negatywne myśli przeładowane cierpieniem, od emocjonalnego zatrucia stresem, nienawiścią, złośliwością, które pozostawiły ślady w roślinach, zwierzętach, skałach i we wszystkim co jest w Naturze.

Ćwiczenie :

Wraz z silnym wydechem ustami, w świadomości miłości, należy przeprosić naszą Matkę za cały energetyczny smog w jej polu, jak również za fizyczne skażenie środowiska. Potem wdychając łagodnie uniwersalną boską miłość, pozdrowić cztery żywioły - Ogień, Powietrze, Wodę i Ziemię - i przywołać pierwotne piękno Matki Ziemi.

Ósma powłoka

Jest to poziom solarnej pamięci, zapis zrodzenia Ziemi przez Słońce, kosmicznego pra początku człowieczeństwa. Musimy sobie przypomnieć, że jesteśmy dziećmi miłości, wyrazem głębokiego aktu miłosnego Ojca Słońce i Matki Ziemi.
Uzdrawianie tej powłoki to przywołanie transcendentalnego wspomnienia, że żeńska i męska energii są zjednoczone w harmonijnej równowadze, nadającej sens naszemu istnieniu.
Ćwiczenie :
Należy oddychać spokojnie i głęboko. Odtąd wydechy są już wolne od intencji.
Podczas wdechu, przyjmując całym sobą boską miłość, należy przywołać transcendentalne wspomnienie jedności, poczuć świetlaną równowagę, doskonałą jedność aspektu męskiego i żeńskiego w swoim wnętrzu.

Dziewiąta powłoka

Jest to centrum centrów - Hunab Ku - poziom pamięci boskiego ducha Ziemi, nieskazitelnej energii Matki.
Jest to czysta energia miłości jaką Matka otacza Dziecko. Gdy dotkniemy tej nieskończonej miłości, będziemy mogli dotknąć najbardziej wewnętrznej natury naszego indywidualnego ducha. Jest to uzdrawianie Matki Ziemi i uzdrawianie naszego osobistego jestestwa aż do najwyższego poziomu duchowego zjednoczenia.

Ćwiczenie :
Wydechy są wolne od intencji. Podczas wdechu, całą świadomością doznajemy w sobie tego najświętszego zjednoczenia ciała i ducha, wibracji najwyższej transparencji, klarowności, doskonałej jedności Ducha Matki i Dziecka, świadomości jedności z Całością. Tu otwieramy się na poziom Boskiej Świadomości.

Balon Ti - Ku to najwyższy dar Starszyzny Majów z Jukatanu, przekazany ludziom Zachodu przez Nah Kin, kapłankę z Jukatanu.
Każde ćwiczenie należy powtórzyć nieparzystą ilość razy - 3, 5, 7 do 9 razy.


Z życzeniami radości życia.
Hania

piątek, 3 lutego 2012

Jestem kim jestemSeria: o mnie

Cała moja nowa droga rozpoczęła się pod koniec lat 60 ubiegłego wieku. Byłam młodziutką osobą, niespełna 19 lat, i kształtowaną przez poprzedni (i obecny) system edukacyjny. Tak po prawdzie nie miałam z kim porozmawiać o tym co dzieje się w moim wnętrzu. Były to czasy "głębokiej komuny", w których nawet kościół jako instytucja nie potrafił się odnieść do tego typu zagadnień, nie tylko bliska rodzina. Wszyscy się bali ... takie to były czasy.

Jak nastąpił przełom polityczny ... zaczęły namnażać się w postępie geometrycznym różne trendy ezoteryczne, różnej jakości i ogromne ilości książek. Szczerze mówiąc było tylko trudniej ...
Dopiero od około 6 lat przybywa tej właściwej świadomości prawdy i przestaję być traktowana przez otoczenie jako dziwoląg.

Od późnych lat 60 ubiegłego wieku miałam kontakt z wirami bajecznie kolorowych energii, które w języku ludzi znane są pod nazwą Anioły. Z czasem te wiry w dynamiczny i falowy sposób pokazywały mi geometryczną budowę Wszechświata. Pokazywały jak określona bryła rozbudowuje się i jak się nadbudowuje, i jak tworzy się przepiękny wzór pełen zmieniających się kolorów.

Poprowadzona przez te piękne Istoty spisałam wiedzę, w sposób zrozumiały dla ludzi i tak w 2005 roku zaistniała strona "Skrzydła Anioła". Z różnych przyczyn przeniosłam się na blogera w 2009 roku i umieściłam tą wiedzę na blogach: Anioły i ludzie, oraz Runy i moje ich rozumienie. Osobnym blogiem jest Homoseparatus, gdzie dzielę się swoją wiedzą z zakresu "Instrukcji obsługi człowieka".

Wracając do tamtych dawnych czasów ... wówczas królowała tylko i wyłącznie fizyka Newtona. To wszystko czego doświadczałam było tak wielkim zagrożeniem, że w imię jedynie słusznej wartości działała inkwizycja społeczna poprze wyśmiewanie czy nawet umieszczanie w zakładzie psychiatrycznym. Jakoś udało mi się przeżyć te trudne czasy ... W moim wnętrzu,pod wpływem osobistych doświadczeń,a zrodziła się silna potrzeba bycia pomocą dla ludzi, którzy dopiero się budzą lub rozpoczynają kroczenie nową drogą, drogą światła.
Tak zrodziła się idea Gabinetu pod Aniołami.

Od moich pierwszych doświadczeń do dziś upłynęło 40 lat. Zmieniło się we wszystkich dziedzinach życia bardzo, bardzo dużo i w tym 2012 roku zmiany postępują jeszcze szybciej. To wygląda tak, jakby nasz świat pogłębił się w chaosie... i jest to świetny moment.
Możemy w tym czasie odbić się od dna upadku ludzkiej świadomości i wspólnie budować nową i lepszą rzeczywistość opartą na wzajemnym szacunku. I dobrze się stało, że ziemska nauka, choć w bólach, to jednak rozwija się w kierunku prawdy oraz włącza te poziomy abstrakcji, które w przeszłości znane były tylko mistykom. Jest to droga do zrozumienia siebie samego i świata w którym żyjemy, jak również własnej roli jaką odgrywamy w budowie tej rzeczywistości.

"Prawda cię wyzwoli" jest stwierdzeniem prawdy, do której z pokolenia na pokolenie świadomość ludzi dojrzewała.
Obecny, 2012 rok, jest tym momentem czasu, w którym domykają się wszystkie cykle ... jeden po drugim... a w społeczeństwie gwałtownie wzrasta świadomość. Podobno do końca roku ludzie z rozwiniętą świadomością osiągną masę krytyczną i rozpocznie się powszechna budowa nowych cykli zwanych "czwartym porządkiem Pana".

Bez względu na poziom świadomości, każda Istota ma do odegrania w tej budowie swoją rolę. Wystarczy zrezygnować z nawyku oceniania zjawisk i ludzi ... i rozpoznać własne zadanie w tym wielkim dziele.
Nie ma znaczenia jak będziesz ćwiczyć i rozwijać swoją kreatywność. To może być zarówno gotowanie potraw, czy pisanie wierszy lub prozy... czy jeszcze coś innego.  W tym wszystkim chodzi o bycie kreatywnym na różne sposoby i pozostawanie w szacunku do drugiego człowieka uznając jego prawo do własnych wyborów.

Ten artykuł powstał w odpowiedzi na wiele pytań czytelników młodszych niż ja sama ... moje artykuły nie płyną z mego ludzkiego mózgu (jest on tylko komputerem biologicznym)... one płyną z licznych doświadczeń mojej Istoty.

W głębokim szacunku
Hania