wtorek, 10 lipca 2012


Czas jest skąpy

Seria: era Wodnika


Potencjały negatywnych odbić:

chciwość
skąpstwo
nienawiść
zazdrość
stress
wątpliwości

Jak widać, mamy co robić... a czas jest skąpy. Nie mamy już czasu na dotychczasową zabawę w kto jest winny i ocenianie jeden drugiego. Więc jak zauważymy, usłyszymy czy wejdziemy w doświadczenie z tymi potencjałami, zaczynamy natychmiast pracę z samą wypaczoną energią... nikogo nie pouczmy, bo to strata czasu.
Niżej podałam propozycję pracy z siedmioma promieniami. Jest to bardzo skrótowe wyliczenie podstawowych właściwości tych promieni. Obszerne zapoznanie się z możliwościami współpracy z mistrzami i odpowiadającymi im   promieniami jest możliwe poprzez książkę :RAMAATHIS - MAN "Miasta Światła"

Słów kilka o promieniach.
Wszystkie promienie są nośnikami wibracyjnych, magnetycznych, kolorowych kodów Stwórcy, podobnie jak czakry w ciele człowieka są wehikułami emocji.
Kosmiczne promienie stanowią terapeutyczną technikę wpływającą na aspekty ludzkiej osobowości poprzez wywoływanie integralnego uzdrawiania.
Zniekształcenia duchowej świadomości wywołują dziewięć podstawowych lęków.
Lęki są poza logiką i tak zostały podzielone w swym nazewnictwie, by rozmydlić ich destrukcyjną siłę. Podstawowe, działające w świadomości społecznej lęki, to:
lęk przed odrzuceniem
lek przed niedoskonałością
lęk przed manipulacją
lęk przed niezrozumieniem
lęk przed niepewnością
lęk przed krytyką
lęk przed upokorzeniem
lęk przed frustracją
lęk przed byciem niekochanym
Zmienić te nieprawidłowości możemy używając katalizującej mocy Promieni.

Praca z promieniami przebiega w kilku etapach :

Pierwszy etap  to uspokojenie swoich ciał, a zwłaszcza ciała mentalnego i emocjonalnego, dzięki oddechowi i delikatnej muzyce. Przywołanie legionów anielskich podnosi naszą częstotliwość wibracji do maksymalnego potencjału dostrojenia z anielskimi inteligencjami asystującymi nam podczas procesu.

Drugi etap to przywołanie mocy świętego ognia w celu oczyszczenia pól elektromagnetycznych poprzez powtarzanie:

Mocą ognia wielkiego płomienia oczyszczenia eliminuję wszystkie negatywne emocje w moim życiu. 

Trzeci etap to prośba o ochronę. Wizualizujemy siebie w srebrno - białej, kryształowej piramidzie o lustrzanych ścianach. Nasze uczucia i myśli powinny wibrować w harmonii i miłości, którymi emanuje Stwórca.

Czwarty etap, to faza bycia świadomym mocy twórczej przepływającej poprzez serce i kreującej dookoła nas pełne mocy złote koło magnetyczne.
Piąty etap, to faza przekonania, że anielskie legiony światła wraz z istotami kosmicznymi są obecne emanując swoim światłem i pomagają nam.

Celem tej wstępnej ceremonii jest uświadomienie sobie pracy, jaka zamierzamy wykonać w pełnej koncentracji, świadomości i powadze.
Są to niezwykle ważne czynniki. Wewnętrzny stan, w którym stawiamy czoła wyzwaniom, sanowi narzędzie przyczyniające się do większej efektywności i intensywności przejawiającej się w postaci namacalnych rezultatów w naszym życiu.
Tak przygotowani możemy rozpocząć pracę z wybranym promieniem. Tych promieni jest siedem, a oto ich opisy


Promień Pierwszy

Morya jest dyrektorem pierwszego promienia, odpowiadającego kolorowi szafirowo - błękitnemu. Promień ten działa jako projekcja mocy, siły, ochrony i boskiej woli. Archanioł MICHAŁ i jego anielski legiony (Cherubiny i Serafiny) działają w i poprzez ten Promień.
Ten promień przenosi świetlistą energię i związany jest z naszą piątą czakrą, reprezentującą ambicje i produktywność oraz będącą jednocześnie kanałem komunikacji z innymi.
Struktura geometryczna to błękitna trójścienna piramida. Dźwięk to SAARH.
To co chcemy zrównoważyć wizualizując, otaczamy niebieskim pierścieniem elektrycznym siły, jednocześnie powtarzając inwokację:

 I  - Przywołuję energie mocy, siły i boskiej ochrony, by spłynęły na Ziemię (lub wybrany problem) tworząc dookoła transmitujący pas energetyczny.

Ten dekret recytujemy powoli przez pięć minut i przechodzimy do fazy aktywacji. Wizualizujemy szafirowo - błękitny promień spływający na Ziemię w postaci spirali szybko obracającej się w prawo i przenikającej przez jej północny biegun.
W tym momencie ujrzyjmy nieskończoną ilość wibrujących, niebieskich punktów światła, pokrywających Ziemię powoli i całkowicie. Kiedy to nastąpi powtarzamy:

II  - Niech wszystkie negatywne energie zostaną zaabsorbowane przez transferujący i równoważący skutek działania anielskich sfer aktywujących swoje światło w moim ciele i strukturach planety.

W fazie manifestacji wizualizujemy to, co chcemy zmodyfikować w swoim życiu lub planecie. Ten obraz zobaczmy w błękitnym cylindrze obracającym się w lewo jednocześnie z trzeciej i szóstej czakry płyną złoto - rubinowe wstęgi. Teraz na te wstęgi rzutujemy różowe cząsteczki będące ekspresją naszej miłości i solidarności z Ziemią. Robiąc to, wolno powtarzamy dekret:

III - Niech harmonizująca moc pierwszego promienia kreuje strukturę dostrojenia i synergii w obrębie wszechświata, podczas gdy święty ogień płonie we mnie.

Całkowity czas tej pracy, to około 45 minut i należy ją powtarzać dopóki negatywne aspekty naszej osobowości nie zostaną całkowicie skorygowane.
Zaangażowanie, koncentracja, wytrwałość i mocne postanowienie transformacji stanowią czynniki, które zdecydują o odmianie życia na lepsze.

Wymienione etapy stosujemy w pracy z każdym wybranym przez nas promieniem.

Drugi Płomień

Dyrektorem drugiego promienia jest mistrz Kuthumi. Jest to słoneczno - żółty promień  i reprezentuje wszechwiedzę oraz duchowe zrozumienie pozwalające postrzegać archetypowe światy kosmicznej ewolucji. To właśnie poprzez ten solarny promień uaktywniamy sfery mentalne, w których znajdują się rejestry boskiego połączenia.
Promień ten niesie magnetyczną energię pobudzającą naszą siłę, temperament, produktywność i  instynkt obronny. Ta wewnętrzna siła może rozpuścić wszystkie psychiczno - emocjonalne blokady zgromadzone w podświadomym umyśle czyli miejscu wspomnień naszych przeszłych żyć. Możemy więc zmienić przyzwyczajenia, koncepcje, nieharmonijne postawy i wzorce zachowań, będące konsekwencją błędnej percepcji i  interpretacji rzeczywistości.
Warto przypomnieć, że oświecenie to stan świadomości wywoływany przez głębokie połączenie z duszą.
Dzięki temu promieniowi możemy zrównoważyć wszelkie zaburzenia związane z poczuciem braku, emocjami, cierpieniem, planowaniem, transformacją, ochroną oraz brakiem odwagi  i inicjatywy.
Dzięki pracy z drugim promieniem dochodzimy do fazy samorealizacji stanowiącej cel duchowego oświecenia i przekraczamy dualność oraz jej szkodliwe skutki.
Geometryczna figura reprezentująca te promień to pięciokąt, zaś dźwięk AGAARH.
Należy wyobrazić sobie siebie we wnętrzu słoneczno - żółtego pięciokąta obracającego się w prawo powtarzając jednocześnie AGAARH.

Trzeci Promień

Regentami tego promienia są Lady Rowena i Paul Wenecjanin a symbolizuje boską miłość i uwielbienie. Odpowiada czwartej czakrze w ciele energetycznym, jest koloru różowego i niesie neutralną energię.
Anielskie legiony związane z tym promieniem to zastępy, którym przewodzi książę Chamuel. Pełnią one obowiązki nadawania form boskim ideom.
Geometryczna figura związana z tym promieniem, to sześciokąt, a dźwięk to ANUARH.
Trzeba wyobrazić siebie wewnątrz sześciokąta w kolorze różowym jednocześnie intonując ANUARH. Celem równoważenia zdarzeń figura obraca się w prawo. Jeśli pragniemy zmian, to obraca się w lewo.

Czwarty Promień

Tym promieniem kieruje mistrz Serapis Bey. Ten kosmiczny promień jest charakteryzowany przez czystość, odnowienie oraz wzniesienie. Jego kolor jest kryształowo - biały.
Czwarty promień związany jest z pierwszą czakrą i produkuje termiczną energię odpowiadającą na bodźce kreatywności i seksualności. Odpowiadająca mu struktura geometryczna to trójkąt równoboczny a dźwięk UMIARH. Związane z nim legiony anielskie to Trony i moce , którym przewodzą Archanioł Gabriel i Lady Hope.
W wyobraźni umieszczamy siebie w trójkącie równobocznym koloru kryształowo - białego, który obraca się w prawo jednocześnie wymawiamy UMIARH.

Piąty Promień

Tym promieniem zarządza mistrz Hilarion, jest związany z takimi atrybutami jak prawda, uzdrowienie, koncentracja i poświęcenie a kolor jego to szmaragdowo - zielony.
Jest on związany z drugą czakrą, która produkuje kinetyczną energię odpowiadającą za emocje i zmysły. Struktura geometryczna, to stożek a dźwięk KAWARH.
Anielskie plany powiązane z tym promieniem, to Księstwa pod przewodzeniem Archanioła Rafaela i Matki Mari.
Wyobrażamy siebie wewnątrz srebrnej kuli, w której centrum znajduje się zielony stożek obracający się w lewo, wypowiadamy jednocześnie dźwięk KAWARH.

Szósty Promień

Dyrektorem tego promienia jest Lady Nada. Ten promień powiązany jest z szóstą czakrą i produkuje statyczną energię odpowiadającą na bodźce intelektu i uniwersalnej percepcji. Ma kolor złoto - rubinowy i reprezentuje cnotę, łaskę służbę i oczyszczenie.
Złoto - rubinowy promień ma formę sześcianu i częstotliwość dźwięku IMANUARH. Anielskie plany powiązane z tym promieniem to Cnoty pod przewodzeniem Archanioła Uriela i Lady donie Grazia.
Trzeba zobaczyć siebie w błękitnej kuli, w której znajduje się żółty sześcian obracający się w lewo i recytować IMANUARH.

Siódmy Promień

Mistrz Saint Germain kieruje tym promieniem w obecnym , przejściowym cyklu trzeciego tysiąclecia. Jego nauki koncentrują się na uaktywnianiu Obecności JAM JEST, która jest manifestacją mocy Boga w działaniu.
Fioletowy płonień charakteryzowany jest przez atrybuty transformacji, wybaczenia, współczucia i uwolnienia. Ma moc rozpuszczania i transmutowania całej energii,  którą jako ludzie emitujemy w nieharmonijnych działaniach.
Formą geometryczną fioletowego płomienia jest kula z dziewięcioramienną gwiazdą w środku. Częstotliwość dźwięku to IZCOARH.
Trzeba zobaczyć siebie w złoto - rubinowej kuli obracającej się w prawo recytując IZCOARH.

Aby połączyć się z mistrzami siedmiu promieni, możemy w każdą pierwszą sobotę dostroić się do nich w Wielkiej Świątyni. Najlepszy czas aby zacząć to 10 wieczorem. Warto zrobić ulubiony rytuał lub ceremonię, by łatwiej wejść w stan rozluźnienia.
W centrum należy narysować siedmioramienną gwiazdę (dużą) a w środku równoległobok w centrum koła. Na każdym wierzchołku gwiazdy umieszczamy świece (zapachowe) w kolejności: 1) niebieska; 2) biała; 3) pomarańczowa;
4) zielona; 5) żółta; 6) różowa; 7) fioletowa.

Oddychamy dogłębnie przez pięć minut jednocześnie wizualizując fioletową piramidę przykrywającą całe miejsce. Następnie nad pierwszą piramidą pojawia się druga w kolorze szafirowo - niebieskim, ochraniającą nas od wszelkich negatywnie na nas wpływających energii. Na koniec wizualizujemy piramidę srebrno - białą z lustrami z każdej strony, ochraniającą nas od wszelkich nieharmonijnych myślokształtów i fal mentalnych.
Teraz przez pięć minut wizualizujemy jak siedmioramienna gwiazda zaczyna obracać się w lewo emitując promień kryształowo biały, następnie pomarańczowy, różowy, szmaragdowo zielony, żółty, niebieski i fioletowy. Przez pięć minut obserwujemy jak siedem promieni łączy się w wielkiej spirali opalizującego światła, która wznosi się wychodząc na zewnątrz i zaczyna obracać się w prawo dookoła Ziemi.
Na zakończenie wizualizujemy przez dziesięć minut jak spirala transformuje w złoto rubinową piramidę pokrywającą całą planetę i łączy się z naszą siódmą czakrą. Jednocześnie recytujemy:

Niech gwiezdne energie uaktywnią moje ciało światła by kosmiczne promienie otworzyły planetarne pola energetyczne.

 Zakańczamy proces połączenia zagłębiając się w spokoju i jednocześnie wolno oddychając.
Ta ceremonia wykonywana jest w geście braterstwa z istotami światła.

Mantry będące wibracyjnym nośnikiem każdego promienia czytamy jak jest napisane. Nie trudzimy się w doszukiwania znaczenia tych mantr, one są nieprzetłumaczalne.

Życzę wspaniałych doświadczeń przy pracy z Istotami Światła i Kosmicznymi Promieniami.
Do spotkania poza czasem i przestrzenią.

W Miłości
HaniaBrak komentarzy:

Prześlij komentarz