piątek, 28 maja 2010

Jak myślisz?


Jak myślisz ?" Tak jak człowiek myśli, w sercu takim jest"

Angielski aforyzm.

Wiele starożytnych tekstów posługuje się słownictwem i stylistyką jaka może razić współczesnego czytelnika. Jednak warto powrócić do zasad i moralności w nich zawartych, które dzisiejszy świat ma za nic i prawdopodobnie właśnie przez to cierpi.

Poszłam za tą myślą. Studiowałam wiele tekstów i odkryłam o czym mówili starożytni używając słowa "zasady". Wychodzi na to, że słowo to używane było do określenia tego co współcześnie nazywamy Prawem Kosmicznym i jest obecnie badane przez wielu naukowców różnych dziedzin.

Życie jest procesem odkrywania zasad. Te zasady są ponadczasowe i niestrudzone, trwają wiecznie. Ciekawostką dla nas jest, że zasady prowadzą do tych samych wyników za każdym razem - bez względu na to kto, gdzie, kiedy ja stosuje. Są to proste lecz niezwykle nośne modele pomagające zrozumieć sposób funkcjonowania świata.

Taką zasadą jest przykładowo grawitacja. Wstajesz rano z łóżka i ... nogi idą zawsze w dół - nigdy do góry.

Inną zasadą jest to, że myślą tworzysz świat. Nie wierzysz? No to rozejrzyj się. Wszystko co widzisz zaczyna się od myśli powstałej w czyimś mózgu. Zobacz ... samochód, którym jedziesz ... dom, w którym mieszkasz ... ubranie, które nosisz ... przykłady można mnożyć dalej.

To działa. Najpierw myśl. Potem rzecz wydobyta z nicości. Tak, tak wszystko zaczyna się od myśli a ich materializację nazywamy manifestacją.

Każdy człowiek coś manifestuje.

Jesteś owocem myśli, które posiałeś i pielęgnowałeś. Można z powodzeniem określić o czym myślisz po sposobie jak żyjesz, jaki jesteś.

Niektórzy ludzie manifestują obfitość, inni brak. Jeśli nie masz tego czego chcesz - zbadaj własne myśli. Jeśli chcesz lepszego zbioru, musisz posiać lepsze myśli i cierpliwie je pielęgnować. Nie ma innej drogi.

Tak więc myśl o zdrowiu - nie o chorobie. Myśl o bogactwie - a nie o biedzie. Myśl o radości - a nie smutku. Myśl o pokoju - a nie o wojnie.

Uwierz, że nie ma innej drogi.

Zasad działających w naszej codzienności jest kilka. W tym artykule skupiam się na :

  • To o czym myślisz staje się Twoją rzeczywistością

  • Jesteś odpowiedzialny w 100% za swoje życie i jego jakość

  • To na czym się koncentrujesz (wystarczy 17 sekund) - wzrasta

  • Dawaj a zostanie ci dane

  • Zawsze możesz zmienić swoje myśli

  • Nigdy nie obwiniaj nikogo za swoje manifestacje.

Ten artykuł nie wyczerpie dogłębnie tematu, nie taki jest jego cel. Są to raczej sugestie do własnych poszukiwań, niż wyjaśnienia. Zależy mi jedynie na zainspirowaniu zarówno kobiet jak i mężczyzn do odkrycia prawdy, że "sam siebie każdy tworzy przez moc myśli, które każdy sam sobie wybiera i wzmacnia".

Umysł to najlepszy "tkacz" zarówno naszej wewnętrznej szaty charakteru, jak i zewnętrznej szaty okoliczności.

Symbolicznie można powiedzieć

  • Myśl to ziarno

  • Czynność to kwiat

  • Owoce to radość lub cierpienie.

W ten sposób człowiek zbiera słodkie i gorzkie owoce z własnego sadu.

Szlachetny i doskonały (boski) charakter człowieka nie wynika z czyichś względów, nie jest też dziełem przypadku, okoliczności czy losu. Jest naturalnym skutkiem ciągłego dążenia by myśleć właściwie względem tego co chce doświadczyć oraz długotrwałego kultywowania swych uduchowionych myśli.

W ten sam sposób niegodziwy zbydlęcony charakter stanowi wynik bezustannego przygarniana myśli upadających (chorego ducha).

Właśnie myślami człowiek wznosi się do boskiej doskonałości lub upada nawet poniżej poziomu zwierząt. Pomiędzy tymi skrajnościami istnieją jeszcze wszystkie stany pośrednie, które człowiek tworzy i kontroluje.

Trzeba dobrze zapamiętać, że człowiek jest zawsze panem siebie - nawet w stanie największej słabości i opuszczenia. Zawsze może miast iść w rozżalenie, zastanowić się nad swoją sytuacją i pracowicie poszukiwać prawa (myśli) jakie rządzi jego życiem - i ponownie kształtować myśli tak, by dały pożądany owoc.

Ludzie nie przyciągają tego, czego pragną ale to kim/czym są. Stąd taka znikoma pomoc afirmacji. Nie wystarczy buntować się przeciw zewnętrznym skutkom i jednocześnie cały czas rozwijać i utrzymywać samą przyczyną (myśl) w sercu.

W świecie przyrody wyraźnie widać, że z nasiona dębu wyrośnie jedynie dąb - nie jabłoń czy brzoza.

To samo prawo odnosi się do świata myśli i moralności. Jednak większość ludzi woli to odrzucić i dla tego nie stosuje tego prawa. Przecież osoba, która cierpi skupia się na własnym cierpieniu, robi sobie z cierpienia fetysz - miast oczyścić i uzdrowić przyczynę tego cierpienia, która najczęściej wynika z braku harmonii psychicznej.

Powracająca myśl szybko przeradza się w nawyk. Przykładowo pijaństwo i zmysłowość szybko doprowadzą do rzeczywistego ubóstwa i choroby. Myśli lękliwe, wątpiące i niezdecydowane przeistoczą się w słabe, chwiejne i podszyte strachem nawyki, przybierając ostatecznie postać porażki, biedy oraz niewolniczej zależności.

Jakże rozpaczliwie szukamy spokoju umysłu i nic się nie zmienia. Co jest przyczyną? Tak myślę, że poszukiwanie magicznej tabletki lub całego magika by już, natychmiast wykonał za nas tą zmianę - a tak się nie da.

Iluż znamy ludzi, którzy napełniają swoje życie goryczą i żalem, którzy wybuchami gniewu obracają w ruinę wszystko co dobre i piękne. Zaburzają równowagę swojego charakteru i psują sobie krew!

Jakże niewielu spotykamy ludzi zrównoważonych, spokojnych, posiadających tę piękną cechę, typową dla w pełni ukształtowanego charakteru.

Tak - ludzkość zalana jest niekontrolowanymi namiętnościami, burzy się nieokiełznanym smutkiem, pretensją, szarpie nią niepokój i zwątpienie.

Ujarzmić porywy i burze duszy może tylko ten człowiek, który w swej mądrości jest panem swoich myśli.

W rdzeniu naszej duszy spoczywa śpiący Pan i Władca ... boskość...Jam Jest... Duch .... czy dasz temu inną nazwę. Obudź go. Połącz swe dążenia z siłą tej wewnętrznej istoty ... poddaj się swojej prawdzie. Samokontrola jest siłą. Właściwa myśl jest mistrzostwem. Opanowanie jest mocą.

Powiedz swemu sercu :

Spokój. Wycisz się i wiedz, że wiesz.

Ten artykuł powstał w wyniku mych przemian jakich doświadczyłam ... jest tylko zachętą by skupić się na własnym wnętrzu, nawet gdy zobaczysz tam wiele szpetoty ... nic to, możesz to zmienić i doświadczyć spokoju umysłu.

Jeśli odrzucisz bez zastanowienia - też nic to, ja już cieszę się spokojem umysłu, a ty możesz poszukiwać dalej. Rzymska starożytna maksyma daje pogląd na wolność : "Chcącemu nie dzieje się krzywda".

I tak to jest.

W miłości mego serca.

Hania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz