czwartek, 25 lutego 2010

Twórczość poprzez żywioły


Rola żywiołów w twórczości i tworzeniu świata przedstawiona jest tu w pojęciu bardzo starożytnym. Elementarna wiedza o cechach i właściwościach poszczególnych żywiołów jest niezbędna do zrozumienia tego jak powstaje materia w rozumieniu naszych przodków.

Nadmienię tylko, że obecnie nauka większość tych zjawiska potwierdza jednocześnie używając terminologii innej i mniej zrozumiałej dla przeciętnego człowieka. W swoich artykułach posługuję się językiem metafor takim, jak sama poznawałam. Do tego nie mam ambicji naukowca, więc nie przeprowadzam porównań między współczesną nauką a tą przekazaną przez starożytnych w języku własnej epoki pozostawiając czytelnikowi ewentualne poszukiwania i porównania.

Cała materia, do najmniejszego drobiazgu, zbudowana jest z elementów żywiołu ognia i wody, przy czym żywioł powietrza mediuje proporcje i jakość tych dwóch podstawowych żywiołów. Żywioł ziemi stanowi fizyczną manifestację powołanej formy.

Zastanówmy się jak ten twórczy proces przebiega w codziennym życiu.
  • Przy narodzeniu otrzymaliśmy pole wszystkich możliwości zakodowane w podświadomości jako emocje. Jest to element żywiołu wody.
  • Otrzymaliśmy też rozum, dwie półkule, połączony z polem mentalnym całości stworzenia. Przez nasz mózg nieustannie przepływają wszystkie możliwe myśli ogólnego pola mentalnego. Jest to element żywiołu ognia .
  • Do tego, jako ludzie otrzymaliśmy wolną wolę, czyli możliwość wybierania idei i moralności w swoim życiu. Jest to element żywiołu powietrza.

Teraz zauważmy jak przebiega proces twórczy, przy czym nie jest istotne czy jesteśmy świadomi tego procesu, czy też nie.

W procesie wychowawczym przyjęliśmy od rodziny i otoczenia pakiet na temat: kim jestem, co tu robię i jakie mam obowiązki, czasem jakie przywileje. Tymi schematami posługujemy się prawie jak automaty.
Najczęściej nie zdajemy sobie sprawy, że idee te nie są moje tylko innej osoby.
To z kolei sprawia, że tworzymy swój świat według obcych przekonań. żyjąc schematycznie rezygnujemy z własnej wolnej woli wyboru i dziwimy się, że jest nam źle i niewygodnie.
Po prostu nie zdajemy sobie sprawy, że nieświadomie tworzymy materialne formy jakie nas otaczają choć najczęściej zgodnie z wzorem przejętym od innych osób.
Proces tworzenia przebiega nieustannie.
Idee i schematy jakie w nas zapadły tworzą magnesy przyciągające myśli zgodne z nimi. Zatrzymujemy naszą uwagę na takiej myśli, ona zakorzenia się w podświadomości i podlana emocjami scala się w formę.

Czy nam się to podoba, czy też nie samodzielnie tworzymy nasze doświadczenia. Tak więc warto poświęcić czas i energię na zgłębienie tematu żywiołów.

Warto też sprawdzić świat idei jakimi się posługujemy i dokonać korekt zgodnych z naszymi potrzebami. Każdy z nas chce doświadczyć szczęścia i spełnienia, jednak czym innym będzie szczęście dla przodków naszego rodu a czym innym osobiste, nasze. Tak więc działając nawykowo tworzymy szczęście tylko nie zawsze zgodne z naszą potrzebą - i to można zmienić uzyskując poczucie spełnienia w swoim życiu.

Tak więc bądź szczęśliwy, spełniony drogi czytelniku czego życzę Ci z całego serca.

Pozdrawiam w Miłości.
Hania

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz